Scroll Top

Food Therapy

De therapie heeft vanwege zijn specifieke karakter een enorme toegevoegde waarde en is aanvullend op de reguliere behandelmethode binnen klinieken. Omdat met voeding als katalysator, verschillende behandelmethoden samenkomen met als doel om gezond en duurzaam herstel te realiseren.

De therapie voert cliënten terug naar hun kindertijd, de tafelsetting van vroeger, de gezinsdynamiek, belangrijke personen en de familieopstelling. De keuken, de specifieke gerechten en gebeurtenissen. Het maakt inzichtelijk wat hun situatie was en welke systemen daar aanwezig waren. Hun gedrag en coping (overlevings)mechanismen worden zichtbaar.

Door Food Therapy worden cliënten zich meer bewust van zichzelf, hun verslaving en hun rol en gedrag binnen de familiesetting en sociale omgeving. Deze herinneringen en bijbehorende emoties hebben vaak een enorme impact en bieden veel werkstof voor de verdere behandeling.

Food Therapy stimuleert openheid bij cliënten omdat ze via andere invalshoeken dan in de reguliere behandelmethoden leren waar de oorsprong van hun verslaving ligt. Het proces, het tafelmoment, het samenwerken, koken, delen en eten bieden de juiste sfeer en setting om hier diep op in te gaan. Cliënten leren tijdens de sessies positieve en waardevolle momenten (weer/meer) te waarderen en minder mooie momenten te omarmen. Ze leren inzien dat kwetsbaarheid hun kracht kan zijn.

Onder het motto ‘Aan Tafel’ worden cliënten in dit samenwerkingsproces en het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden, van groot belang voor hun herstel, begeleidt.